4 loại hình doanh nghiệp

4 LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

4 loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay – Khi thành lập doanh nghiệp bạn nên chọn loại hình doanh nghiệp nào? Hãy cùng xem hết bài viết để có câu trả lời tốt nhất nhé

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam – 4 loại hình doanh nghiệp

Hiện nay, theo Luật Doanh nghiệp 2020, tại Việt Nam có 4 loại hình doanh nghiệp chính:

 • Công ty TNHH – Công ty tránh nhiệm hữu hạn
  • Công ty TNHH 1 thành viên
  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Công ty CP – Công ty cổ phần
 • Công ty HD – Công ty Hợp Danh
 • DNTN – Doanh nghiệp tư nhân

Trong đó, Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên là 1 chỉ khác nhau về số lượng thành viên là chính. Xem thêm Luật Doanh nghiệp 2020 để biết chính xác cách phân chia như trên.

Như vậy khi được hỏi về 4 loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay thì chắc bạn đã có câu trả lời?. Hãy cùng xem tiếp từng đặc điểm và ví dụ về 4 loại hình doanh nghiệp là: Công ty TNHH, Công ty CP, Công ty HD và DNTN ngay sau đây.

4 LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
4 LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH – Công ty tránh nhiệm hữu hạn

4 loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay phải kể đến đầu tiên là Công ty TNHH – Công ty tránh nhiệm hữu hạn. Đây là loại hình phổ biến nhất hiện nay do nó phù hợp với số đông các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một vài ưu điểm chung của công ty TNHH có thể kể đến như:

 • Dễ thành lập, ra quyết định, …. Giải thể
 • Đơn giản trong quản lý và vận hành
 • Đơn giản hồ sơ ngân hàng, Khách hàng, Nhà cung cấp
 • Trách nhiệm tối đa bằng số vốn cam kết góp mà không ảnh hưởng đến tài sản riêng
 • Có đầy đủ các quyền lợi của doanh nghiệp như: Xuất hóa đơn, tham gia BHXH, Ký kết hợp đồng trong nước và xuất nhập khẩu….

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH

Theo “Chương 3: Công ty trách nhiệm hữu hạn – Luật doanh nghiệp 2020″ Được phân thành 2 mục là:

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH 1TV) là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.

Đặc điểm Công ty TNHH 1 thành viên

 • Chủ sở hữu: Chịu trách nhiệm quyết định mọi việc trong công ty. Và chịu trách nhiệm tối đa trên số vốn cam kết góp
 • Vốn điều lệ: Không quy định giá trị tối thiểu hay tối đa. Do vậy bạn có thể tự quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên với bao nhiêu vốn cũng được.
 • Thành lập: Thủ tục đơn giản hơn so với công ty cổ phần.
 • Ngành nghề: Có thể kinh doanh mọi ngành nghề pháp luật không cấm

Ưu điểm Công ty TNHH 1 thành viên

 • Dễ dàng thành lập và quản lý.
 • Quyết định nhanh chóng do không cần thông qua nhiều cấp.
 • Bảo mật thông tin tốt hơn.

Nhược điểm Công ty TNHH 1 thành viên

 • Khó huy động vốn.
 • Chi phí liên quan đến giám đốc không được trừ khi tính thuế TNDN
 • Suy nghỉ số đông là Công ty TNHH nhỏ hơn Công ty CP

Xem thêm: So sánh công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên do từ 2 đến tối đa 50 thành viên thành lập, Thành viên ở đây có thể là tổ chức, cá nhân đều được. Các thanh viên chịu tránh nhiệm hữu hạn và tối đa trên số vốn cam kết góp

Các ưu điểm và nhược điểm gần giống như Công ty TNHH 1TV tuy nhiên có 1 số đặc điểm cần lưu ý như:

 • Hội đồng thành viên: có từ 3 đến 7 thành viên, được bầu ra quyết định mọi việc quan trọng của công ty. Trong đó bầu ra chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc ….
 • Chi phí giám đốc: Khác với công ty TNHH 1 thành viên, Chi phí cho giám đốc công ty được tính khi quyết toán thuế TNDN cho công ty

Ở đây. Công ty TNHH không phát hành được Cổ phiếu – 1 công cụ huy động vốn tốt nhất hiện nay.

Tuy nhiên, Công ty TNHH vẫn phát hành được trái phiếu.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán cho công ty TNHH

Công ty CP – Công ty cổ phần

Loại hình có tỷ trọng kinh tế cao nhất là Công ty cổ phần – 1 trong 4 loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Công ty cổ phần (CP) là một loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam, được thành lập bởi hai thành viên trở lên, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
 • Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần của công ty.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm bằng số tiền đã góp mua cổ phần.

Đặc điểm của công ty cổ phần:

 • Khả năng huy động vốn lớn: Doanh nghiệp có thể huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư thông qua việc phát hành cổ phần.
 • Tính linh hoạt: Doanh nghiệp có thể dễ dàng thay đổi vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, tổ chức quản lý.
 • Tính minh bạch: Hoạt động của doanh nghiệp được công khai minh bạch thông qua việc công bố thông tin tài chính, tổ chức đại hội cổ đông.
 • Quyền hạn của cổ đông: Cổ đông có quyền tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp thông qua việc bầu cử đại diện, tham dự đại hội cổ đông, biểu quyết các vấn đề quan trọng.

1 điểm quan trọng giúp các doanh nghiệp lớn lựa chọn công ty CP thay vì các loại hình còn lại trong 4 loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay là: Phát hành được cổ phần – Điều này giúp doanh nghiệp huy động vốn tốt hơn và tham gia được thị trường chứng khoán.

Lưu ý: Không phải công ty cổ phần nào cũng được tham gia thị trường chứng khoán

Tuy nhiên, Yêu cầu về bộ máy tổ chức của công ty cổ phần rất cao bao gồm

 • Hội đồng thành viên
 • Hội đồng quản trị
 • Ban kiểm soát
 • Trình báo cáo hằng năm
 • Ngoài ra còn nhiều quy định liên quan đến hồ sơ, quy trình … trong việc mua bán cổ phiếu công ty.

Nếu Bạn có đủ 2 người thì có muốn thành lập công ty CP không? hay chọn các loại hình khác trong 4 loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Xem thêm: So sánh công ty TNHH và Công ty CP

Công ty HD – Công ty Hợp Danh

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp được thành lập bởi ít nhất hai thành viên, trong đó:

 • Thành viên hợp danh: Chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình cho các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
 • Thành viên góp vốn: Có thể là cá nhân hoặc tổ chức, chỉ chịu trách nhiệm bằng số vốn đã góp vào công ty.

Kinh doanh gì nên thành lập công ty hợp danh?: Thông thường, Chỉ có các công ty luật hay dùng hình thức này để thành lập công ty

Tuy nhiên, 4 loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay thì việc chọn loại doanh nghiệp khác vẫn có thể kinh doanh Luật được. Nên không có quá nhiều doanh nghiệp mặn mà lựa chọn vì Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn

Tuy nhiên cần chú ý, Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn cho quyết định của công ty bằng toàn bộ tài sản.

DNTN – Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. DNTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

là 1 trong 4 loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, nhưng không có quá nhiều người lựa chọn vì trách nhiệm rất cao

Đặc điểm của DNTN:

 • Dễ dàng thành lập: Thủ tục thành lập đơn giản, ít chi phí.
 • Tính linh hoạt: Doanh nghiệp có thể dễ dàng thay đổi ngành nghề kinh doanh, địa điểm kinh doanh.
 • Quyết định nhanh chóng: Doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ nên việc ra quyết định nhanh chóng, không cần thông qua nhiều cấp.
 • Chi phí quản lý thấp: Doanh nghiệp có quy mô nhỏ nên chi phí quản lý thấp.

Tuy nhiên, DNTN cũng có một số hạn chế:

 • Rủi ro cao: Chủ sở hữu chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình.
 • Khó huy động vốn: Doanh nghiệp không được phát hành chứng khoán nên khó huy động vốn từ bên ngoài.
 • Mỗi cá nhân chỉ có thể thành lập 1 DNTN duy nhất

Trên đây, Kế toán Vạn Phúc đã thống kê khái niệm, đặc điểm của 4 loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Nhằm đưa đến cái nhìn cùng 1 hướng. Sau đâu Kế toán Vạn Phúc sẽ giúp bạn tổng hợp, so sánh 4 loại hình doanh nghiệp trên.

So sánh các loại hình doanh nghiệp

So sánh các loại hình doanh nghiệp sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về 4 loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

So sánh 4 loại hình doanh nghiệp
So sánh 4 loại hình doanh nghiệp

Tư cách pháp nhân: là tư cách pháp lý được Nhà nước công nhận cho một tổ chức có khả năng tồn tại, hoạt động độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trên đây là so sánh 4 loại hình doanh nghiệp với các tiêu chí quan trọng như:

 • Tư cách pháp nhân
 • Số chủ sở hữu có thể thành lập
 • Quyền phát hành cổ phiếu
 • Nghĩa vụ tài sản đối với công ty
 • Các vấn đề về vốn góp
 • Quyền ra quyết định trong công ty

Bạn đã tìm được loại hình doanh nghiệp phù hợp trong 4 loại hình doanh nghiệp như trên?

Các công ty có liên kết lại với nhau thành nhóm công ty: Tập đoàn kinh tế

Ngoài loại hình doanh nghiệp còn có các loại hình kinh doanh khác như: Hộ kinh doanh, Tổ chức kinh tế nhà nước

Loại hình doanh nghiệp nào phổ biến nhất hiện nay

Kế toán Vạn Phúc với nhiều năm kinh nghiệm thành lập công ty xin được sắp xếp theo thứ tự phổ biến của 4 loại hình doanh nghiệp giảm dần như sau:

Công ty TNHH > Công ty CP > TNDN > Công ty Hợp Danh

Dưới đây là 1 vài ưu – nhược điểm của Công ty TNHH mà khiến cho công ty TNHH trở thành loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất trong 4 loại hình doanh nghiệp

Đặc điểm:

 • Vốn điều lệ không giới hạn
 • Thành viên chịu trách nhiệm bằng phần vốn góp của mình đã cam kết.
 • Có thể có từ 1 đến 50 thành viên.
 • Dễ dàng thành lập và giải thể.
 • Có đầy đủ các quyền lợi của 1 doanh nghiệp trong việc kinh doanh

Ưu điểm:

 • Thủ tục thành lập đơn giản, nhanh chóng.
 • Chi phí quản lý thấp.
 • Quy trình ra quyết định nhanh gọn.
 • Bảo mật thông tin tốt hơn so với công ty cổ phần.

Nhược điểm: Khó huy động vốn đầu tư.

Bài viết 4 loại hình doanh nghiệp đến đây là hết rồi

Kế toán Vạn Phúc – Uy tín – Chuyên nghiệp – Nhanh chóng

 Kế toán Vạn Phúc còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp khác như:

Hãy liên hệ ngay với Kế toán Vạn Phúc để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí về dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Vĩnh Long!

Kế toán Vạn Phúc là người BẠN đồng hành cùng bạn Khởi nghiệp và phát triển sự nghiệp

4.9/5 - (186 bình chọn)

Công ty TNHH Kế Toán Vạn Phúc

Dịch vụ thành lập công ty tại vĩnh long
icon zalo
0823 369 333 gọi điện thoại
Scroll to Top