Bảo hiểm xã hội (BHXH) là gì?

 • Ốm đau, thai sản
 • Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Hết tuổi lao động hoặc chết

Thường được phân thành 3 nhóm là: BHXH – bảo hiểm XH, BHYT – Bảo hiểm y tế, BHTN – Bảo hiểm thất nghiệp và TNLD – Tai nạn lao động.

Có hai loại hình BHXH:

 • BHXH bắt buộc: Áp dụng cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội…
 • BHXH tự nguyện: Do người dân tự nguyện tham gia, không bắt buộc.

BHXH là một chính sách an sinh xã hội quan trọng giúp bảo vệ người lao động khi họ gặp rủi ro. Do vậy, người lao động nên tham gia BHXH để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và gia đình.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là gì?

Cơ quan quản lý BHXH

Cơ quan quản lý BHXH mà cá nhân, doanh nghiệp hay làm việc là Cơ quan BHXH cấp Huyện nơi doanh nghiệp, cá nhân hoạt động, thường trú và tạm trú.

 • Doanh nghiệp: Báo tăng, giảm các lao động trong công ty với cơ quan BHXH cấp Huyện nơi Công ty đặt trụ sở
 • Người giam gia BHXH: Liên hệ các vấn đề về sổ BHXH và rút BHXH tại cơ quan Bảo hiểm XH cấp huyện nơi: Phát sinh nộp BHXH, Nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Lưu ý: Các đơn vị Bảo Hiểm XH hiện nay áp dụng đặt lịch online để quản lý lịch làm việc. Nên bạn phải đặt lịch trước khi đến cơ quan BHXH Tại: Đặt lịch BHXH

Một số công việc hay phát sinh với cơ quan BHXH:

 • Mất sổ Bảo hiểm xã hội: Tại doanh nghiệp hoặc xin cấp lại tại cơ quan BHXH cấp quận/huyện nơi bạn tham gia BHXH. Ví dụ bạn mất sổ khi làm ở công ty A, Vậy bạn phải ra cơ quan BHXH cấp quận/huyện nơi công ty A đặt trụ sở công ty.
 • Xin cấp lại sổ bảo hiểm XH: tại doanh nghiệp hoặc Đối với cá nhân xin cấp lại tại cơ quan BHXH cấp quận/huyện nơi bạn tham gia BHXH.
 • Thay đổi thông tin bảo hiểm XH: Tại doanh nghiệp hoặc cơ quan BHXH cấp quận/huyện nơi bạn tham gia BHXH
 • Lãnh bảo hiểm XH: Sau 1 năm kể từ thời điểm ngừng tham gia BHXH. Bạn tiến hành lãnh bảo hiểm XH tại Cơ quan Bảo hiểm XH cấp quận/huyện nơi bạn thường trú hoặc tạm trú (Tạm trú cần có thông tin đăng ký tạm trú trên VNeID)

Hệ thống cơ quan quản lý BHXH được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bao gồm:

 1. Cơ quan Bảo hiểm XH Việt Nam (BHXH Việt Nam)
 • Là cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong phạm vi cả nước.
 • Chịu sự quản lý nhà nước của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Quốc hội về công tác BHXH, BHTN.
 • Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ:
 • Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHTN.
 • Thu, chi quỹ BHXH, quỹ BHTN.
 • Quản lý, sử dụng quỹ BHXH, quỹ BHTN.
 • Thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN.
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHTN.
 • Tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHTN.
 • Hợp tác quốc tế về BHXH, BHTN.
 1. Cơ quan Bảo hiểm XH cấp tỉnh, cấp huyện
 • Là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh, huyện.
 • Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ:
 • Thu, chi quỹ BHXH, quỹ BHTN.
 • Quản lý, sử dụng quỹ BHXH, quỹ BHTN.
 • Giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHTN theo quy định.
 • Thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN.
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHTN.

Đăng ký BHXH lần đầu cho doanh nghiệp

Đăng ký BHXH lần đầu cho doanh nghiệp gồm 2 bước cơ bản sau:

Bước 1: Xin cấp Mã đơn vị BHXH cho doanh nghiệp

Kiểm tra doanh nghiệp đã có mã đơn vị BHXH chưa: Tra cứu mã đơn vụ BHXH. Do 1 số đơn vụ đã thí điểm cấp tự động mã đơn vị nên bạn cần kiểm tra xem Doanh nghiệp mình đã có chưa.

Nếu chưa có mã đơn vị thì xin chúc mừng bạn phải nộp hồ sơ giấy tại cơ quan BHXH cấp Quận/Huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ tham gia BHXH lần đầu

 • TỜ KHAI ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XH, BẢO HIỂM Y TẾ – Mẫu KT3
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG – Mẫu D02-LT
 • Bản sao giấy phép kinh doanh
 • Tờ cung câp thông tin thêm (có thể cần)

Tải trọn bộ tại : Hồ sơ đăng ký BHXH lần đầy cho doanh nghiệp

Thường sau 3 ngày làm việc doanh nghiệp sẽ nhận được mail cấp mã đơn vị BHXH cho công ty.

Bước 2: Đăng ký tài khoản Dịch vụ công BHXH

Sau khi đã có tài khoản dịch vụ công/ Tài khoản phần mềm BHXH thì doanh nghiệp tiến hành báo tăng/giảm theo thực tế doanh nghiệp.

Đăng ký tại: Dịch vụ công

Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Lưu ý điền đúng mã đơn vị đã được cấp.

Sau khi hoàn tất đăng ký là doanh nghiệp có thể báo tăng, giảm cho đơn vị mình rồi. Chúc các bạn thành công với hướng dẫn của KETOANVANPHUC. Nếu thấy hữu ích hãy chia sẽ để mọi người cùng biết nhé!

Xem thêm: Điều kiện hưởng BHTN

Mức lương tham gia Bảo hiểm

Mức lương tham gia bảo hiểm bao gồm Mức lương đóng BHXH:

 • Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu:
  • Người làm việc trong điều kiện bình thường: Mức lương tối thiểu vùng
  • Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
 • Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa: 20 lần mức lương cơ sở

Ngoài ra còn có danh sách các khoản phụ cấp theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

Các khoản phụ cấp cố định phải đóng Bảo hiểm bao gồm:

 • Phụ cấp chức danh
 • Phụ cấp cố định theo thỏa thuận: trách nhiệm; nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; thâm niên; khu vực; lưu động;
 • Các khoản khác trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương

Các khoản phụ cấp không phải đóng BH bao gồm:

 • Tiền thưởng theo kết quả sản xuất, sản lượng
 • Thưởng sáng kiến;
 • Tiền ăn
 • Hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
 • Các khoản hỗ trợ theo thỏa ước lao động như: tử – tuất, cưới, sinh nhật, bệnh nghề nghiệp …
 • Các khoản khác

Tỷ lệ đóng BHXH

Tỷ lệ đóng BHXH được chia thành 2 đối tượng chịu phí là Doanh nghiệp và người lao động theo: BHXH, BHYT, BHTN

Tỷ lệ đóng BHXH hiện nay (08/04/2024) được quy định như sau:

1. Mức đóng BHXH bắt buộc:

 • Tổng mức đóng: 32% tiền lương tháng đóng BHXH
 • Người lao động đóng: 10,5% tiền lương
 • Người sử dụng lao động đóng: 21,5% quỹ tiền lương

2. Mức đóng BHXH tự nguyện:

 • Người lao động tự nguyện đóng: 18% mức thu nhập đóng BHXH
 • Mức thu nhập đóng BHXH:
  • Tối thiểu: 60% mức lương tối thiểu vùng
  • Tối đa: 20 lần mức lương tối thiểu vùng

Mức đóng bảo hiểm xã hội

Chi tiết BHXH trong tổng phải nộp được chi tiết bao gồm:

 • Quỹ ốm đau và thai sản
 • Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Quỹ hưu trí và tử tuất.

Mức đóng qua mỗi thời điểm là khác nhau và dựa trên mức lương đóng Bảo hiểm XH nhân (x) với tỷ lệ

Mức đóng bảo hiểm y tế

Mức đóng bảo hiểm y tết trong diện tham gia dạng doanh nghiệp là Người lao động đóng 1.5% quá lợi so việc việc tham gia tự nguyện.
Mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hiện nay (08/04/2024) được quy định như sau:

1. Mức đóng BHYT hộ gia đình:

 • Người thứ nhất: 4,5% mức lương cơ sở (81.000 đồng/tháng)
 • Người thứ hai: 70% mức đóng của người thứ nhất (56.700 đồng/tháng)
 • Người thứ ba: 60% mức đóng của người thứ nhất (48.600 đồng/tháng)
 • Người thứ tư: 50% mức đóng của người thứ nhất (40.500 đồng/tháng)
 • Từ người thứ năm trở lên: 40% mức đóng của người thứ nhất (32.400 đồng/tháng)

2. Mức đóng BHYT cho các đối tượng khác:

 • Học sinh, sinh viên: 4,5% mức lương cơ sở, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% (32.400 đồng/tháng)
 • Người có thu nhập không ổn định: 4,5% mức thu nhập tháng
 • Người tham gia BHYT tự nguyện: 6% mức thu nhập tháng

Tỷ lệ đóng BHXH 2020 2021 2022 2023 2024

Dưới đây là thống kê Tỷ lệ đóng bhxh 2020 2021 2022 2023 2024 bạn có thể tham khảo (Chỉ tính cho trường hợp là công dân việt nam)

Tỷ lệ đóng BHXH 2020

Tỷ lệ đóng bhxh 2020 với 1 tỷ lệ thống nhất từ đầu năm đến cuối năm là 32% (chưa bao gồm kinh phí công đoàn nếu có)

Người sử dụng lao động: 21,5%

 • Quỹ ốm đau và thai sản: 3%
 • Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 0.5%
 • Quỹ hưu trí và tử tuất: 14%
 • Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
 • Bảo hiểm y tế: 3%

Người lao động trừ vào lương: 10,5%

 • Quỹ hưu trí và tử tuất: 8%
 • Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
 • Bảo hiểm y tế: 1.5%
Tỷ lệ đóng bhxh năm 2020

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội 2021

Năm 2021 đựa chia làm 2 móc tỷ lệ đóng là từ 01/01/2021 đến 30/06/202101/07/2021 đến 31/12/2021

Tỷ lệ đóng bảo hiểm XH từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

Tỷ lệ đóng bảo hiểm từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021 vẫn giữ nguyên so với năm 2020 là 32% chi tiết như sau:

Người sử dụng lao động: 21,5%

 • Quỹ ốm đau và thai sản: 3%
 • Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 0.5%
 • Quỹ hưu trí và tử tuất: 14%
 • Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
 • Bảo hiểm y tế: 3%

Người lao động trừ vào lương: 10,5%

 • Quỹ hưu trí và tử tuất: 8%
 • Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
 • Bảo hiểm y tế: 1.5%
Tỷ lệ đóng bảo hiểm XH từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

Tỷ lệ đóng bảo hiểm XH từ 01/07/2021 đến 31/12/2021

Năm 2021 với tình hình dịch bệnh nên theo quyết đinh 68/NQ-CP giảm 0.5% Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp. Do vậy lam thay đổi tỷ lệ đóng Bảo hiểm còn 31,5%

Người sử dụng lao động: 21%

 • Quỹ ốm đau và thai sản: 3%
 • Quỹ hưu trí và tử tuất: 14%
 • Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
 • Bảo hiểm y tế: 3%

Người lao động trừ vào lương: 10,5%

 • Quỹ hưu trí và tử tuất: 8%
 • Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
 • Bảo hiểm y tế: 1.5%
Tỷ lệ đóng BHXH năm 2021
Tỷ lệ đóng BHXH năm 2021

Tỷ lệ đóng bảo hiểm XH 2022

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021, Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 mức đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động Việt nam làm việc tại các doanh nghiệp thì Mức đóng được thay đổi 3 lần:

 • Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022: là 30,5% (Giảm 1% BHTN cho người sử dụng lao động so với kỳ trước)
 • Từ 01/07/2022 đến 30/09/2022: là 31% (Tăng 0.5% TNLD – BNN cho người sử dụng lao động sao với kỳ trước)
 • Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022: quay về mức cơ bản là 32% (Tăng 1% BHTN cho người sử dụng lao động so với kỳ trước)
Tỷ lệ đóng bảo hiểm XH năm 2022

Tỷ lệ đóng bảo hiểm XH 2023 & 2024 (Hiện tại)

Năm 2023 và 2024 không có nhiều sự thay đổi về mức đóng bảo hiểm. Vẫn giữ nguyên ở mức 32%

Tỷ lệ đóng BHXH năm 2023
Tỷ lệ đóng BHXH năm 2024

Câu hỏi thường gặp về BHXH

Tuy nhiên trong quá trình làm việc có nhiều câu hỏi thường gặp mà KETOANVANPHUC tổng hợp có câu trả lời có thể bạn sẽ cần. Nếu bạn có câu hỏi nào thêm hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

Bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu

Hỏi: Bảo hiểm XH đóng bao nhiêu?

Trả lời: Hiện tại tiền đóng BHXH = 32% x Lương tham gia BHXH

Bạn có thể xem lại trong bài mục ” Mức lương tham gia Bảo hiểm ” và ” Tỷ lệ đóng BHXH” để hiểm thêm nhé.

Bảo hiểm xã hội đóng trên mức lương nào

Hỏi: Bảo hiểm XH đóng trên mức lương nào?

Trả lời: Là lương cơ bản của người lao động + Phụ cấp phải đóng Bảo hiểm.

Mức lương tham gia BH nằm trong khoản: Lương tối thiểu vùng < Lương Tham gia BHXH < 20 lần Lương tối thiểu vùng

Bạn có thể xem lại trong bài mục ” Mức lương tham gia Bảo hiểm ” để hiểu thêm chi tiết

Bảo hiểm xã hội đóng đầu tháng hay cuối tháng

Hỏi: Bảo hiểm XH đóng đầu tháng hay cuối tháng ?

Trả lời: Đóng trong tháng phát sinh. Thông thường C12 – Tờ báo phí BH thường có sau ngày 20 nên các doanh nghiệp thường đóng từ ngày 20 – 30 hằng tháng.

Chi phí bảo hiểm xã hội

Hỏi: Chi phí bảo hiểm XH có được tính vào chi phí và khấu trừ thuế không?

Trả lời: Có được tính là chi phí hợp lý và hợp lệ khi tính thuế TNDN đối với phần Doanh nghiệp phải đóng theo bảng tỷ lệ đóng BHXH như trên

Cách làm bảo hiểm xã hội cho nhân viên

Hỏi: Cách làm bảo hiểm XH cho nhân viên?

Trả lời: Đầu tiên là doanh nghiệp mới thuộc dạng tham gia BHXH bắt buộc. Và các bước tham gia như hưởng dẫn ở mục ” Đăng ký BHXH lần đầu cho doanh nghiệp

Còn nếu không phải là doanh nghiệp thì chỉ có thể tham gia BH ở dạng tự nguyện.

Cách tính bảo hiểm xã hội cho nhân viên

Hỏi: Cách tính bảo hiểm XH cho nhân viên để trừ vào lương như thế nào?

Trả lời: Hiện tại phần BH của người lao động là = 10,5% x Lương tham gia BHXH

Bạn có thể xem lại trong bài mục ” Mức lương tham gia Bảo hiểm ” và ” Tỷ lệ đóng BHXH” để hiểm thêm nhé.

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội đóng hàng tháng

Hỏi: Cách tính tiền bảo hiểm XH đóng hàng tháng

Trả lời có 2 cách tính như sau:

 • Dùng quỷ lương tham gia BH x 32%
 • Chờ sau ngày 20 có tờ thông báo Bảo hiểm phải nộp C12: Để làm căn cứ nộp tiền

Cám ơn các bạn đã xem. KETOANVANPHUC rất vui khi giúp ích được cho bạn đăng ký kinh doanh thành công.

KETOANVANPHUC là đơn vi cung cấp dịch vụ kế toán, Thành lập doanh nghiệp, Lập hộ kinh doanh trọn gói với hơn 10 năm kinh nghiệm. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn An tâm khi đặt niềm tin vào chúng tôi

Các dịch vụ mà KETOANVANPHUC cung cấp:

Liên hệ KETOANVANPHUC tại:

Website: CongtyTNHH.vn

Hotline: 0896.444.789

4.9/5 - (116 bình chọn)

Công ty TNHH Kế Toán Vạn Phúc

Dịch vụ thành lập công ty tại vĩnh long
icon zalo
0823 369 333 gọi điện thoại
Scroll to Top