Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên

1. Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Công ty TNHH 2 thành viên (hay còn được gọi là công ty TNHH hai người hoặc công ty TNHH 2TV) là một loại hình công ty tư nhân với từ hai đến tối đa 50 chủ sở hữu và chịu trách nhiệm giới hạn về tài sản. Theo đó, Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên chỉ chịu trách nhiệm với số vốn góp của mình trong công ty và không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ khác của công ty.

Công ty TNHH 2 thành viên thường được thành lập khi hai đến dưới 50 người muốn hợp tác trong kinh doanh nhưng muốn giữ quyền kiểm soát và quản lý công ty của mình một cách độc lập. Với loại hình này, các Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên có quyền quyết định về các hoạt động kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận và chịu trách nhiệm về công ty theo tỷ lệ vốn góp của mình.

Công ty TNHH 2 thành viên thường được quản lý và điều hành bởi một người đại diện pháp lý và phải tuân thủ các quy định và quy trình hành chính, thuế và tài chính của pháp luật.

Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về công ty TNHH 2 thành viên là gì? luật thuế nào đang quy định các nội dung về công loại hình doanh nghiệp hiện nay?

Hiện tại, các quy định về loại hình doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp được áp dụng theo luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và đây là quy định đang được áp dụng trong năm 2023.

2. Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên

Các quy định về Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên giống như công ty TNHH 1TV chỉ khác về số lượng.

Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên
Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên

a. Các trường hợp được phép làm chủ sở hữu

Làm Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên có nghĩa là sở hữu và kiểm soát hoạt động của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng được phép làm chủ sở hữu. Các trường hợp được phép làm chủ sở hữu bao gồm:

  • Cá nhân: Một cá nhân có thể đăng ký thành lập và làm Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên. Nếu không thuộc trường hợp cấm thành lập công ty Theo Khoản 2, Điều 17, Luật doanh nghiệp 2020
  • Tổ chức: Một tổ chức có thể làm Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên. Tổ chức này có thể là một công ty tư nhân, một công ty cổ phần, một tổ chức phi lợi nhuận hoặc một tổ chức khác.
  • Các nhóm đối tượng đặc biệt: Các nhóm đối tượng đặc biệt, chẳng hạn như người nước ngoài hoặc các tổ chức tài chính, cũng có thể làm Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên.

Tuy nhiên, việc làm chủ sở hữu có thể có các quy định pháp lý và điều kiện khác nhau tùy thuộc vào quốc gia, loại hình doanh nghiệp và ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp đó.

b. Phân loại chủ sở hữu

Tuy bạn góp vốn vào thành lập công ty là chủ sở hữu công ty, nhưng không phải Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên nào cũng có quyển quyết định mọi việc trong công ty.

Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên

Thành viên góp vốn

Thành viên góp vốn là người hoặc tổ chức cung cấp một khoản tiền hoặc tài sản khác để thành lập hoặc phát triển một công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Việc góp vốn của thành viên sẽ giúp doanh nghiệp có được tài nguyên cần thiết để hoạt động và phát triển.

Thành viên góp vốn có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức và có thể góp vốn bằng tiền mặt, tài sản khác như bất động sản, cổ phần hoặc quyền sử dụng đất.

Thành viên góp vốn là Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên

Trong một công ty, các thành viên góp vốn thường trở thành chủ sở hữu của công ty và có quyền kiểm soát và quản lý công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp của họ. Thành viên góp vốn cũng có quyền hưởng lợi từ lợi nhuận và trách nhiệm phải chịu các rủi ro và thiệt hại liên quan đến hoạt động của công ty theo tỷ lệ vốn góp của mình.

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện pháp luật là người được uỷ quyền đại diện cho công ty, tổ chức, hoặc doanh nghiệp khác trong các giao dịch pháp lý và tương tác với các cơ quan nhà nước và bên thứ ba khác. Chức vụ này được quy định bởi pháp luật và đảm bảo sự hiệu lực của các thỏa thuận và hợp đồng mà công ty hoặc tổ chức ký kết.

Người đại diện pháp luật có thể là người đại diện theo pháp luật, thường là giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, hoặc là một người được uỷ quyền đặc biệt, thông qua quyết định hoặc bổ nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước hoặc các chủ sở hữu của công ty. Như vậy người đại diện pháp luật không nhất thiết là Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên

Vai trò của người đại diện pháp luật là rất quan trọng, vì họ thường là người đại diện cho công ty trong các cuộc họp với cơ quan nhà nước, đàm phán với đối tác kinh doanh, ký kết hợp đồng, và giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Họ phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của công ty, và đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra thuận lợi và hợp pháp.

Các thông tin chi tiết được quy định tại Điều lệ công ty.

Giám đốc công ty

Giám đốc công ty là người được ủy quyền và chịu trách nhiệm chính trực tiếp cho hoạt động kinh doanh của công ty. Vai trò của giám đốc công ty là quan trọng và đóng góp rất lớn cho sự phát triển của công ty.

Giám đốc công ty có nhiều trách nhiệm quan trọng, bao gồm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, tuyển dụng nhân viên, lập kế hoạch chiến lược kinh doanh, đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến tài chính, phát triển sản phẩm, tiếp thị, quảng cáo, và đàm phán với các đối tác kinh doanh. Giám đốc cũng phải thực hiện các nhiệm vụ quản lý khác như quản lý tài sản, chi phí, đầu tư, và quản lý rủi ro.

Giám đốc có thể là Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên hoặc không.

Ngoài các trách nhiệm quản lý chung, giám đốc công ty cũng phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, đảm bảo công ty hoạt động trong phạm vi pháp luật và bảo vệ quyền lợi của công ty. Họ cũng phải đối mặt với những thách thức và rủi ro khác nhau trong quá trình quản lý công ty, và phải tìm ra những giải pháp thích hợp để đối phó với chúng.

c. Các câu hỏi thường gặp

50 thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty: là công ty TNHH 2 thành viên và là Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên

Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty: là chủ sở hữu công ty TNHH – công ty TNHH là gì?

số lượng thành viên của công ty TNHH 2 TV là bao nhiêu?: Công ty TNHH 2 TV có từ 2 đến tối đa 50 thành viên gọi là Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên

Như công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Công ty TNHH là cách gọi chung của công ty TNHH 1TV và công ty TNHH 2TV nên các quyền và nghĩa vụ, đặc điểm của công ty này giống nhau. Nên Công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền, nghĩa vụ đặc điểm gì giống nhau thì hay dùng “Như công ty trách nhiệm hữu hạn”

Tư cách pháp nhân? Là tư cách riêng có quyền, nghĩa vụ, và có thể tự chịu trách nhiệm về các giao dịch của chính công ty. Tư cách pháp nhân là 1 đặc điểm công ty TNHH

Ngoài ra còn câu hỏi nào liên quan bạn có thể để lại bình luận CONGTYTNHH.VN sẽ cố gắng giải đáp giúp bạn.

3. Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

Đại diện hội đồng thành viên (DHD TV): Là người đại diện cho Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên, có quyền kiểm soát hoạt động của công ty. DHD TV thường được thành lập trong hợp đồng thành lập công ty và có nhiệm vụ quản lý các hoạt động của công ty.

Giám đốc công ty: Là người đứng đầu quản lý hoạt động kinh doanh của công ty, có nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Thành viên: Là Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên và tham gia vào quản lý và hoạt động của công ty. Thành viên có quyền tham gia đầu tư, quyết định chính sách kinh doanh, và có quyền tham gia bầu cử cho DHD TV.

Các thành viên và DHD TV trong công ty TNHH 2 thành viên có thể tự do thỏa thuận về cách tổ chức và quản lý công ty, ví dụ như quy định phân chia quyền lực, chức danh, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa các thành viên và giám đốc công ty. Tuy nhiên, các thỏa thuận này phải tuân thủ các quy định của pháp luật và hợp đồng thành lập công ty.

4.9/5 - (186 bình chọn)

Công ty TNHH Kế Toán Vạn Phúc

Dịch vụ thành lập công ty tại vĩnh long
icon zalo
0823 369 333 gọi điện thoại
Scroll to Top