Công ty một thành viên

Công ty một thành viên

Công ty một thành viên là gì? Bạn muốn 1 mình thành lập công ty? vậy đây là bài viết cho bạn. Chúng tôi sẽ đề cập đến bạn 2 loại hình công ty một thành viên. đặc điểm và sự khác nhau của chúng

1. Công ty một thành viên

Công ty: là một tổ chức kinh doanh được thành lập với mục đích sản xuất, mua bán hoặc cung cấp dịch vụ để kiếm lợi nhuận. Thành viên trong công ty phần thành CHỦ SỞ HỮU và NHÂN VIÊN. Như vậy công ty một thành viên vậy là chỉ có 1 chủ.

Các loại hình công ty tại Việt Nam hiện đang được thành lập theo các quy đinh của luật doanh nghiệp 2020

Công ty một thành viên
Công ty một thành viên

Một thành viên: hay còn gọi là 1 chủ. Do chủ sở hữu (có thể là cá nhân hay tổ chức). Sẽ được thành lập và có tổ chức bộ máy đơn giản. hiệu nay có các loại hình kinh doanh có 1 chủ

  • Công ty:
    • Công ty TNHH MTV: Công ty TNHH một thành viên
    • DNTN: Doanh nghiệp tư nhân
  • Các nhân kinh doanh: Hộ kinh doanh

Công ty một thành viên: vẫn có các quyền và nghĩa vụ về thuế, báo cáo, môi trường … nếu hoạt động kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2020. Do vậy bạn cần có các dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp để hỗ trợ trong quá trình kinh doanh.

Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu các loại hình công ty một thành viên tại Việt Nam năm 2023

2. Các loại hình công ty có 1 thành viên

a. Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH MTV: hay còn gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một trong năm 5 loài doanh nghiệp tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và là 1 biến thể của công ty TNHH

Công ty TNHH MTV là tổ chức kinh doanh có 1 chủ sở hữu. Công ty có tư cách pháp nhân riêng và tự chịu trách nhiệm về các giao dịch của công ty.

Công ty TNHH MTV có trách nhiệm hữu hạn trên vốn điều lệ khi thành lập công ty.

Công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký khi thành lập công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có một chủ sở hữu toàn quyền quyết định mọi việc của công ty: từ thành lập, bán lại công ty, thay đổi loại hình công ty, thay đổi, thêm ngành nghề kinh doanh …..

b. Doanh nghiệp tư nhân

Cũng giống như công ty TNHH MTV: DNTN – doanh nghiệp tư nhân chỉ có 1 chủ sở hữu được quy định theo luật doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ của công ty

Công ty có khái niêm về vốn điều lệ. Còn DNTN thì đó là vốn đầu tư.

DNTN không thể mua đi bán lại vì nó gắn liền với cá nhân chủ sở hữu.

c. So sánh công ty TNHH MTV và DNTN

STTNỘI DUNGCÔNG TY TNHH MTVDNTN
1Số lượng thành viên11
2Tên công tyBắt đầu từ “Công ty TNHH”Bắt đầu từ “DNTN”
3Vốn công tyVốn điều lệVốn đầu tư
4Trách nhiệmChịu trách nhiệm hữu hạnChịu trách nhiệm vô hạn
6Bán lại Có thể bán lại công tyKhông thẻ bán lại
So sánh công ty TNHH MTV và DNTN

Cám ơn các bạn đã đọc hết bài.

ĐÁNH GIÁ 5 SAO

Bình Luận