Công ty TNHH là gì?

Công ty TNHH là gì?

1. Công ty TNHH là gì?

Công ty TNHH là gì? Đây là một hình thức của doanh nghiệp tại Việt Nam, trong đó có một hoặc nhiều chủ sở hữu cá nhân đầu tư và quản lý công ty. Công ty Tnhh không cần phải có tổ chức cổ đông và có thể hoạt động trong hầu hết lĩnh vực kinh doanh.

Công ty TNHH là gì? Công ty TNHH là cách gọi chung của 2 loại hình doanh nghiệp sau:

 • Công ty TNHH MTV (một thành viên): Do 1 thành viên làm chủ
 • Công ty TNHH 2TV (hai thành viên) trở lên: Do 2 đến tối đa 50 thành viên làm chủ

Ghi chú: Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân

Để trả lời câu hởi Công ty TNHH là gì? bạn cần trả lời 2 vế: Công ty là gì? và TNHH là gì? Xem tiếp nội dung sau để hiểu hơn.

2. Có pháp nhân riêng

Công ty là 1 tổ chức có pháp nhân riêng và tách biệt với chủ sở hữu

Pháp nhân riêng là một khuôn khổ pháp lý định ra quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân trong các mối quan hệ hợp pháp với nhau.

Nó bao gồm các quy tắc về sở hữu tài sản, giao dịch tài chính, hợp đồng, tài sản gia đình và các quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân trong xã hội.

Pháp nhân riêng cung cấp nền tảng cho các quan hệ hợp pháp giữa các cá nhân và giúp bảo vệ quyền lợi của cá nhân trong các mối quan hệ hợp pháp.

Cụ thể:

 • Tên riêng: Tên công ty là độc nhất và được cấp mã số thuế riêng
 • Địa chỉ riêng: Có địa chỉ cụ thể và rõ ràng
 • Trách nhiệm riêng: Trách nhiệm kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký và vốn điều lệ

3. Có trách nhiệm riêng

Công ty TNHH còn đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu bằng việc quy định trách nhiệm tối đa.

Công ty có trách nhiệm hữu hạn trên số vốn góp (của các thành viên).

Trong hình thức này, chủ sở hữu chịu rủi ro về số vốn góp của mình và chỉ có thể lấy lại số tiền tương đương với số vốn góp của họ khi công ty trả lại vốn hoặc giải tỏa cổ phần.

Tuy nhiên, công ty cũng có trách nhiệm với cổ đông về việc quản lý tài sản và tài chính của công ty một cách hợp lý và trung thực.

4. Công ty TNHH phù hợp với ai?

Công ty TNHH là gì? và phù hợ với loại hình kinh doanh nào?

Công ty TNHH phù hợp với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vì nó cung cấp sự linh hoạt và dễ dàng trong việc quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Công ty TNHH có thể dễ dàng thuận lợi trong việc thu hút vốn và mở rộng hoạt động, vì nó có thể được sở hữu hoàn toàn bởi một hoặc nhiều cá nhân, và không cần phải tuân thủ các quy định về cổ đông và quản lý như trong một số hình thức doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, công ty TNHH cũng có một số hạn chế về tài chính và quản lý so với các hình thức doanh nghiệp khác.

Do đó, trước khi quyết định cho một hình thức doanh nghiệp nào, cần phải xem xét kỹ lưỡng về các ưu điểm và nhược điểm của từng hình thức doanh nghiệp để tìm ra hình thức phù hợp nhất với nhu cầu và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty TNHH là gì?
Công ty TNHH là gì?

5. Quyền và nghĩa vụ

Khi đã nắm được Công ty TNHH là gì? Cùng tiềm hiểu thêm các quyền và nghĩa vụ như một công dân

a. Quyền lợi

Quyền lợi của công ty TNHH bao gồm:

Độc lập tài chính: Cty TNHH có quyền quản lý và sử dụng tài sản của mình một cách riêng biệt và độc lập.

Thực hiện hoạt động kinh doanh: Cty TNHH có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh theo pháp luật và đạt được lợi nhuận.

Tham gia các hoạt động xã hội: Doanh nghiệp TNHH có thể tham gia các hoạt động xã hội như các hoạt động từ thiện, tài trợ,…

Tạo mẫu giá trị: Doanh nghiệp TNHH có thể tạo ra mẫu giá trị cho chính bản thân và cho cộng đồng.

Cải thiện uy tín: Khi hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật, công ty TNHH có thể cải thiện uy tín và tín nhiệm trong mắt cộng đồng.

b. Nghĩa vụ

Công ty TNHH có các nghĩa vụ sau:

Tuân thủ pháp luật: doanh nghiệp TNHH phải tuân thủ các quy định về kinh doanh và thuế của pháp luật.

Thanh toán thuế: Doanh nghiệp TNHH phải thanh toán các loại thuế và phí theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ quyền lợi của khách hàng: Doanh nghiệp TNHH phải bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi thực hiện hoạt động kinh doanh.

Tổ chức hoạt động kinh doanh trung thực: Doanh nghiệp TNHH phải tổ chức hoạt động kinh doanh trung thực và không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật.

Bảo vệ môi trường: doanh nghiệp TNHH phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và không gây tổn hại cho môi trường.

6. Phân loại Công ty

Sau khi tìm hiểu công ty TNHH là gì? Chúng ta tìm hiểu các phân loại công ty theo các cách cơ bản hay dùng:

 1. Quy mô hoạt động:
 • Doanh nghiệp nhỏ: có số lao động ít hơn 10 người và doanh thu hàng năm không vượt quá 100 tỷ đồng.
 • Doanh nghiệp vừa: có số lao động từ 10 đến 299 người và doanh thu hàng năm từ 100 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng.
 • Doanh nghiệp lớn: có số lao động từ 300 người trở lên và doanh thu hàng năm từ 300 tỷ đồng trở lên.
 1. Lĩnh vực hoạt động:
 • Doanh nghiệp sản xuất: sản xuất và kinh doanh hàng hóa.
 • Doanh nghiệp dịch vụ: cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.
 • Doanh nghiệp thương mại: mua bán và phân phối hàng hóa.

Bài viết Công ty TNHH là gì đến đây là hết rồi. Cám ơn các bạn đã xem

Kiến thức về công ty TNHH
Kiến thức về công ty TNHH

Hy vong qua bài biết Công ty TNHH là gì? Bạn có cái nhìn sơ vộ về Công ty TNHH

CongtyTNHH.VN – nơi chia sẽ kiến thức về công ty TNHH

🎯 Hãy ẤN VÀO QUẢNG CÁO 🎯🙏

5/5 - (3 bình chọn)

Bình Luận