Công ty cổ phần là gì

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là gì? Chắc các bạn đã từng nghe qua ở đâu đó “cổ phiếu” hay “cổ phần” và không biết công ty cổ phần là gì? 2 đặc điểm nên biết.