Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm Những ai?

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm? Công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Theo luật doanh nghiệp năm 2020)

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm

Theo luật Doanh nghiệp 2022 (Luật số: 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm 2 mục con là: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêncông ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Chương 3: Công ty trách nhiệm hữu hạn (trang 27)– Luật doanh nghiệp 2020: Công ty trách nhiệm hữu hạn là một loại hình doanh nghiệp mà Công ty có tư cách pháp nhân riêng và có trách nhiệm hữu hạn. và đây là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất tại Việt Nam.

Xem thêm: Tư cách pháp nhân là gì? Trách nhiệm hữu hạn là gì?

Mục 1: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN– Luật doanh nghiệp 2020: là loại hình công ty TNHH nhưng có từ 2 – 50 chủ sở hữu (chủ sở hữu có thể là cá nhân hoặc tổ chức; Trong nước hoặc ngoài nước; tư nhân hoặc nhà nước) và được quản lý bởi hội đồng thành viên.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên

Mục 2: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN (trang 45)– Luật doanh nghiệp 2020: Tương tự như công ty TNHH 2TV thì công ty TNHH MTV có 1 chủ sở hữu và toàn quyền quyết định mọi việc của công ty

Xem thêm: So sánh công ty TNHH MTV và 2TV

Xem thêm: mở công ty tại Vĩnh Long

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm
Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Vậy công ty TNHH 2TVđặc điểm gì?

  • Về chủ sở hưu: Công ty TNHH 2 thành viên có từ 2 đến tối đa 50 thành viên và có trách nhiệm hữu hạn trên số vốn góp. Vốn góp này có thể mua – bán lại.
  • Về pháp lý: Công ty có tư cách pháp nhân và tài sản riêng
  • Về tổ chức: Loại hình doanh nghiệp này có cơ cấu tổ chức đơn giản và có thể huy động vốn tốt (trừ pháp hành cổ phiếu)

Chứng khoán là gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền phát hành chứng khoán không?

  • Theo định nghĩa trong Luật Chứng khoán, chứng khoán là tài sản bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, trái phiếu, chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký – Chứng từ xác nhận quyền sở hữu
  • Như vậy công ty TNHH 2TV trở lên có quyền phát hành trái phiếu và không phát hành được cổ phiếu

Công ty tnhh 2 thành viên là vợ chồng được không?: Được

Công ty tnhh 2 thành viên có được thuê giám đốc không?: Có thể và thông qua hợp đồng lao động

Công ty tnhh 2 thành viên trở lên có trên bao nhiêu thành viên mới thành lập ban kiểm soát? có từ 11 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên
Công ty TNHH 2 thành viên

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty TNHH một thành viên vậy công ty TNHH MTV có đặc điểm gì?

  • Về chủ sở hưu: Công ty TNHH MTV có 1 CHỦ sở hữu và có trách nhiệm hữu hạn trên số vốn góp. Vốn góp này có thể mua – bán lại.
  • Về pháp lý: Công ty có tư cách pháp nhân và tài sản riêng
  • Về tổ chức: Loại hình doanh nghiệp này có cơ cấu tổ chức đơn giản và có thể huy động vốn tốt (trừ pháp hành cổ phiếu)
  • Lương chủ sở hữu không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân không? Có

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không có quyền: Phát hành cổ phiếu

Công ty TNHH MTV là gì?
Công ty TNHH MTV là gì?

Ngoài ra bạn có thể tham khảo nhanh 5 loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam qua: So sánh các loại hình doanh nghiệp

Như vậy Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm 2 loại hình doanh nghiệp và công ty TNHH một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và khác nhau chủ yếu vào số lượng chủ sở hữuchi phí lương của chủ sở hữu.

Cám ơn các bạn đã xem hết bài viết! Có thể bạn quan tâm: dịch vụ thành lập công ty tại Vĩnh Long

ĐÁNH GIÁ 5 SAO

Bình Luận