cty TNHH - công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Cty TNHH – Công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Khái niệm Cty TNHH – Công ty trách nhiệm hữu hạn

Cty TNHH: là viết tắt của Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Công Ty TNHH là một loại hình công ty trong kinh doanh tại Việt Nam.

Hay còn được biết đến là tổ chức kinh doanh có từ 1 đến 50 thành viên sở hữu. Hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề đã đăng ký và chịu trách nhiệm trên số vốn của công ty.

Thành viên sở hữu: Có thể là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Xem thêm: Công ty TNHH là gì?

cty TNHH - công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?
cty TNHH – công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

2. Đặc điểm công ty TNHH

Cty TNHH có các đặc điểm cơ bản sau:

  • Công ty có tư cách pháp nhân riêng: Là 1 tổ chức có tên, địa chỉ, ngành nghề và vốn điều lệ riêng. Do đó công ty có thể hoạt động độc lập và tự chịu trách nhiệm. Tư cách pháp nhân là một khái niệm trong luật pháp hệ thống của một quốc gia, định nghĩa về sự tồn tại của một cá nhân hoặc tổ chức trong một hệ thống pháp lý và các quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong hệ thống đó.
  • Có trách nhiệm hữu hạn: Công ty chịu trách nhiệm trên tổng số vốn điều lệ đã đăng ký. Điều này không làm ảnh hưởng đến tài sản của cá nhân các thành viên sở hữu công ty.
  • Huy động vốn: Ngoại trừ không được phát hành cổ phiếu. Công ty có thể huy động vốn từ các nguồn khác như: Vay vốn, phát hành trái phiếu ….
  • Số lượng thành viên góp vốn: Có từ 1 (công ty TNHH MTV) đến 50 thành viên góp vốn.

Cty TNHH là cách gọi chung của 2 loại hình công ty là Công ty TNHH MTV và công ty TNHH 2 TV trở lên. Vì cả 2 loại hình này gần giống nhau. Khác nhau chủ yếu ở số lượng thành viên góp vốn.

Xem thêm: Đặc điểm công ty TNHH

3. Công ty TNHH MTV (Một Thành viên)

Cty TNHH Một thành viên: Là công ty do 1 thành viên góp vốn (có thể là cá nhân hay tổ chức).

Về cơ cấu quản lý: Do chỉ có 1 chủ sở hữu nên Chủ công ty có toàn quyền quyết định mọi việc trong công ty.

Xem thêm: Công ty TNHH MTV là gì?

4. Công ty TNHH 2TV (Hai thành viên) trở lên

Cty TNHH 2 thành viên trở lên: Là công ty có từ 2 đến tối đa 50 thành viên sở hữu (có thể là cá nhân, tổ chức)

Về cơ cấu: Do có nhiều chủ sở hữu. Các quyết định quan trọng đều phải được các thành viên góp vốn thông qua và thống nhất.

Đồng thời do có nhiều chủ sở hữu nên cần minh bạch trong bộ máy quản lý kinh doanh.

Xem thêm: Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

5. Vì sao nên thành lập Cty TNHH – Công ty trách nhiệm hữu hạn

Có nhiều nguyên nhân để thành lập công ty TNHH

  • Đảm bảo tài sản cá nhân: Do công ty tự chịu trách nhiệm nếu chẳng may phá sản
  • Có thể thành lập và quản lý đơn giản (chỉ từ 1 chủ)
  • Tăng uy tín và niềm tin khách hàng, nhà cung cấp.

Xem thêm: Vì sao nên thành lập công ty TNHH

Xem thêm: Thành lập công ty TNHH cần gì?

Kiến thức về công ty TNHH
Kiến thức về công ty TNHH

CongtyTNHH.VN – nơi chia sẽ kiến thức về công ty TNHH

🎯 Hãy ỦNG HỘ CongtyTNHH.vn 🎯🙏 bằng cách share và nhấn vào quảng cáo.

ĐÁNH GIÁ 5 SAO

Bình Luận