5 đặc điểm công ty TNHH

Đặc điểm công ty TNHH

Đặc điểm công ty TNHH là những tính chất, thuộc tính hoặc đặc tính nổi bật của một công ty, bao gồm các thông tin về quản lý, mục tiêu kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ, nguồn lực và đội ngũ nhân viên, cộng đồng, v.v. Điều này giúp xác định vị trí của công ty trên thị trường và quyết định các hoạt động kinh doanh của nó.

1. Đặc điểm công ty TNHH

Công ty TNHH là một doanh nghiệp có một hoặc nhiều thành viên sở hữu (tối đa 50)

Chủ sở hữu có thể là cá nhân hoặc tổ chức, và họ có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài.

Trong một công ty TNHH, chủ sở hữu có thể đảm nhận vai trò quản lý hoặc giao cho một người hoặc tổ chức khác để quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, chủ sở hữu vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài chính và hồ sơ của công ty.

2. Công ty TNHH có Tài sản riêng

Tài sản của công ty TNHH là tài sản của các chủ sở hữu, không phải tài sản của nhà nước. Dùng để chi trả và hoạt động riêng của công ty.

Tài sản của một công ty bao gồm những vật chất và khoản tiền mà công ty sở hữu hoặc kiểm soát. Các loại tài sản của công ty bao gồm:

 1. Tài sản vật lý: Bao gồm các tài sản cứng như máy móc, trang thiết bị, công trình, v.v.
 2. Tài sản tiền tệ: Bao gồm tiền mặt, các khoản vay và các khoản đầu tư.
 3. Tài sản bất động sản: Bao gồm nhà, đất, v.v.
 4. Tài sản khác: Bao gồm các tài sản chưa được xác định, như bảo hiểm, bản quyền, v.v.

Tài sản của công ty là quan trọng cho việc đánh giá sức mạnh tài chính của công ty và có thể giúp tạo ra các cơ hội đầu tư hoặc đảm bảo các nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, các tài sản của một công ty cũng có thể gây ra những rủi ro nếu chưa được quản lý một cách hiệu quả.

5 đặc điểm công ty TNHH
5 đặc điểm công ty TNHH

Ngoài đặc điểm công ty TNHH về tổ chức thì công ty TNHH có các quyền và nghĩa vụ khác như:

3. Hồ sơ công ty

Đặc điểm công ty TNHH về hồ sơ: Công ty có trách nhiệm quản lý các hồ sơ theo đúng nghĩa vụ kế toán và thuế để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra …

a. Hồ sơ pháp lý Công Ty

 • Hồ sơ về thành lập: Đăng ký kinh doanh, điều lệ, chủ sở hữu …
 • Hồ sơ ngân hàng: Tài khoản ngân hàng công ty
 • Hồ sơ BHXH: Thông tin lao động, BHXH ….
 • Hồ sơ về PCCC

Ngoài ra còn các hồ sơ khác phụ thuộc vào hoạt động cụ thể từng công ty khác nhau

b. Hồ sơ Tài chính công ty

Công ty có trách nhiệm và nghĩa vụ lưu giữ các hồ sơ về hoạt động và tài chính công ty theo đúng chuẩn mực kế toán, BHXH, pháp luật và thuế. Mọi vấn đề phát sinh không có đủ hồ sơ thì công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm

Hồ sơ công ty là đặc điểm công ty TNHH quan trọng để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

4. Quản lý

Đặc điểm công ty TNHH về quản lý bao gồm:

 1. Chủ sở hữu: Chủ sở hữu là người có quyền quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh của công ty TNHH.
 2. Quyền lợi và trách nhiệm của chủ sở hữu: Chủ sở hữu có quyền lợi về lợi nhuận và trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của công ty.
 3. Quản lý nhân viên: Chủ sở hữu hoặc một đại diện đã được chọn có trách nhiệm quản lý nhân viên và đảm bảo rằng tất cả nhân viên đang hoạt động theo quy định của công ty.
 4. Tài chính và kế toán: Công ty TNHH cần có một hệ thống tài chính và kế toán hợp lý để quản lý và theo dõi tài khoản và hoạt động kinh doanh.
 5. Quản lý sản phẩm hoặc dịch vụ: Chủ sở hữu hoặc đại diện của công ty cần quản lý sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty để đảm bảo chất lượng và tính khả thi của sản phẩm hoặc dịch vụ.

5. Nghĩa vụ thuế

Đặc điểm công ty TNHH quan trọng nhất là nghĩa vụ thuế: Bao gồm báo cáo thuế, nộp thuế ….

a. Các loại thuế công ty phải nộp

 1. Thuế TNDN (Thuế Tổng Doanh Thu Nhập): Đây là thuế dành cho doanh nghiệp về doanh thu và lợi nhuận.
 2. Thuế VAT (Thuế Giá Trị Gia Tăng): Đây là thuế trên giá trị bán hàng hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.
 3. Thuế GTGT (Thuế Giá Trị Gia Tăng Trên Đầu Tư): Đây là thuế dành cho doanh nghiệp về giá trị bán hàng hoặc dịch vụ trên đầu tư.
 4. Thuế đặc biệt: Có thể có một số thuế đặc biệt dành cho một số ngành nghề hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể.
 5. Thuế xuất, nhập khẩu: tùy thuộc vào đơn vị có hoạt động xuất nhập khẩu không

b. Các khoản phải nộp khác của công ty TNHH

 1. Lệ phí môn bài:
 2. BHXH nộp cho người lao động
 3. Thuế nhà thầu, và các khoản nộp thay nhà cung cấp, khách hàng, người lao động khác
 4. Thuế TNCN người lao động

c. Nghĩa vụ báo cáo thuế

Định kỳ công ty phải nộp nhiều loại báo cáo về tình hình công ty cho: Thuế, BHXH, PCCC, Thống kê, ….

Qua Bài viết của “Công ty TNHH” chắc đã giúp cho các bạn có cái nhìn tổng thể về đặc điểm công ty TNHH. Công ty TNHH là gì? và 5 đặc điểm của công ty TNHH

Kiến thức về công ty TNHH
Kiến thức về công ty TNHH

CongtyTNHH.VN – nơi chia sẽ kiến thức về công ty TNHH

🎯 Hãy ẤN VÀO QUẢNG CÁO 🎯🙏

4.7/5 - (3 bình chọn)

Bình Luận