Thành lập công ty nào dễ nhất

Thành lập công ty nào dễ nhất

Thành lập công ty nào dễ nhất? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu các loại hình Doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay!!!

Có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp? Đặc điểm của từng loại theo Luật Doanh nghiệp là gì? Loại hình kinh doanh nào là tốt nhất để bạn xây dựng?

Hiện nay, theo Luật Doanh nghiệp 2020 mới nhất, doanh nghiệp được chia thành 5 loại sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân;
 • Công ty Hợp Danh
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty Cổ phần.

Như vậy trong 5 loại hình Doanh nghiệp này, Thành lập công ty nào dễ nhất năm 2023?

Xem thêm: Luật doanh nghiệp 2020 Quy định chi tiết về các loại hình Doanh nghiệp

Xem thêm: Doanh nghiệp là gì? Cách phân loại Doanh Nghiệp

1. Ai nên chọn loại hình kinh doanh là DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Để trả lời câu hỏi Thành lập công ty nào dễ nhất, Chúng ta cùng tìm hiểu loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân sở hữu. Chủ doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình.

 • Ưu điểm: Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và việc sử dụng lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 • Nhược điểm: Loại này không có tư cách pháp nhân và bạn phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp (không chỉ tài sản của doanh nghiệp mà là toàn bộ tài sản của bạn).

Như vậy, Doanh nghiệp tư nhân có nhiều rủi ro về tài sản làm cho ít người chọn.

>> Xem thêm: So sánh các loại hình doanh nghiệp

2. Loại hình CÔNG TY HỢP DANH

Thành lập công ty nào dễ nhất? Có phải là Công ty hợp danh?

Công ty hợp danh phải có ít nhất 02 thành viên là đồng sở hữu công ty và cùng nhau kinh doanh dưới tên chung. Ngoài ra, có thể có thành viên khác trong công ty cùng góp vốn.

 • Ưu điểm: Bạn có tư cách pháp nhân để làm việc với đối tác. Các thành viên hợp danh có thể đại diện cho công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh trong phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty. Tài sản của một công ty tách biệt với tài sản của từng thành viên.
 • Nhược điểm: Nếu tài sản của công ty không đủ để trả các khoản nợ của công ty thì các thành viên hợp danh phải chia sẻ trách nhiệm thanh toán các khoản nợ còn lại của công ty. Loại hình này thực tế không được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Do có nhiều thành phần hồ sơ chứng minh bằng cấp và các vấn đề Danh tiêng nên Công ty hợp Danh không phải là công ty dễ nhất rồi

>> Xem thêm: Loại hình doanh nghiệp nào phổ biến nhất hiện nay 

3. Loại hình: CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Loại hình Doanh nghiệp thứ 3: Công ty TNHH 1 thành viên đây có phải là câu trả lời cho câu hỏi Thành lập công ty nào dễ nhất?

Công ty một thành viên
Công ty một thành viên

Công ty TNHH một thành viên được điều hành bởi một cá nhân hoặc tổ chức với tư cách là chủ sở hữu duy nhất của công ty. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn đăng ký của công ty.

 • Ưu điểm: Công ty có tư cách pháp nhân. Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.
 • Nhược điểm: Khó huy động vốn của người khác bằng cách đầu tư tiền vào công ty. Bởi vì nếu đúng như vậy, công ty sẽ phải chuyển sang loại hình kinh doanh khác. Công ty có thể không phát hành cổ phiếu.

Như vậy, Thành lập công ty nào dễ nhất? câu trả lời là công ty TNHH 1TV

Ngoài ra là công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất Việt Nam với nhiều ưu điểm phù hợp với nhu cầu của đa số các doanh nghiệp hiện nay

Xem tiếp để biết: Hồ sơ, Quy định điền thông tin, Địa điểm nộp hồ sơ

>> Xem thêm: CÔNG TY TNHH LÀ GÌ?

>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty

4. Loại hình CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Tuy đã có câu trả lời cho câu hỏi, Thành lập công ty nào dễ nhất? Nhưng công ty TNHH 2 thành viên vẫn rất dễ thành lập và có nhiều công ty lựa chọn

Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên
Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có số cổ đông từ hai đến dưới năm mươi thành viên, các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ. Lượng vốn được bơm vào doanh nghiệp từ các tài sản khác trong doanh nghiệp.

 • Ưu điểm: Pháp lý. Các nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của công ty, thành viên và chủ sở hữu chỉ trong phạm vi phần vốn góp. Số lượng thành viên rất lớn và linh hoạt, từ 2-50 thành viên.
 • Nhược điểm: Thành viên công ty không được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh của công ty dưới danh nghĩa của chính mình. Công ty có thể không phát hành cổ phiếu. Số lượng thành viên tối đa không quá 50 người.

>> Xem thêm: Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

>> Xem thêm: So sánh công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên

5. Loại hình công ty cổ phần

Tuy không phải là câu trả lời cho Thành lập công ty nào dễ nhất! Nhưng công ty CỔ PHẦN có 1 đặc điểm rất riêng. Hãy cùng CongtyTNHH.vn tìm hiểu nhé.

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn đăng ký của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau (gọi là cổ phần). Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng cổ đông. Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi phần vốn góp đã đăng ký của mình.

 • Ưu điểm: Pháp lý. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn góp của mình. Số lượng thành viên rất lớn và không giới hạn. Cơ cấu vốn linh hoạt, dễ dàng huy động lượng vốn lớn. Bạn có thể đến sàn giao dịch chứng khoán để phát hành cổ phiếu.
 • Nhược điểm: Cổ đông công ty không được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh dưới danh nghĩa của chính mình. Quản lý và điều hành một công ty phức tạp hơn. Mọi quyết định chiến lược phải đảm bảo đúng thủ tục, nội dung và tuân thủ Điều lệ, quy định nội bộ, pháp luật.

>> Xem thêm: Công ty cổ phần là gì?

Mỗi loại hình kinh doanh đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Vì vậy, hãy lựa chọn loại hình doanh nghiệp để thành lập dựa trên mục đích của mỗi người. Chứ không phải là Thành lập công ty nào dễ nhất là được

II. Thành lập công ty nào dễ nhất

Sau Khi tìm hiểu các loại hình Doanh nghiệp cầu trả lời cho câu hỏi Thành lập công ty nào dễ nhất?, Thì CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN dễ thành lập nhất!

Thành lập công ty nào dễ nhất

Vậy hãy cùng CongtyTNHH.vn tìm hiểu Đặc điểm, và hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên.

1. Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thành lập công ty nào dễ nhất là công ty TNHH 1TV vậy công ty TNHH 1TV có những đặc điểm gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên, trong đó các tổ chức, cá nhân là thành viên.

Trừ trường hợp quy định tại Điều 47 khoản 4 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Mục 51, 52 và 53 Luật Doanh nghiệp 2020.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty).

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn đăng ký của công ty.

(Điều 2, khoản 7, Điều 46, khoản 1 và Điều 74, khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2020)

Xem thêm: So sánh công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên

2. Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Vì sao Thành lập công ty nào dễ nhất là công ty TNHH 1TV? Vậy hồ sơ thành lập bao gồm những gì?

Hồ sơ cần thiết để đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

– Đơn đăng ký kinh doanh.

– Quy định công ty: Điều lệ công ty TNHH

– Giấy ủy quyên

– Bản sao các giấy tờ sau: Sao y công chứng

 • Giấy tờ pháp lý cá nhân của thành viên là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật;
 • Văn bản pháp luật về tổ chức của thành viên tổ chức và văn bản chỉ định người đại diện theo ủy quyền; văn bản pháp luật cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của thành viên tổ chức.
 • Trường hợp thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao các giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được chứng thực lãnh sự;

Các hồ sơ trên cần được chủ công ty ký tên và điền các thông tin đúng quy định

Xem thêm: Tên công ty

Xem thêm: Địa chỉ công ty

Xem thêm: Vốn điều lệ

Xem thêm: Ngành nghề

Xem thêm: Các việc cần làm sau khi thành lập công ty

Ngoài trừ các thông tin trên các bạn cần kiểm tra xem cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện thành lập công ty?

Xem thêm: Ai có thể thành lập công ty

Như vậy CongtyTNHH.vn đã điểm qua Thành lập công ty nào dễ nhất? hồ sơ thành lập cần gì và các quy định về các thông tin thành lập công ty

Địa điểm nộp hồ sơ thành lập công ty

Địa điểm nộp hồ sơ có 2 cách:

 • Trực tiếp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh
 • Online: tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ – Bạn cần có chữ ký số và tài khoản

Hồ sơ và quy định: theo luật doanh nghiệp 2020 và có điều chỉnh mới nhất năm 2023

dịch vụ thành lập công ty tại Vĩnh long
dịch vụ thành lập công ty tại Vĩnh long

Dịch vụ thành lập công ty tại Vĩnh Long

Cám ơn các bạn đã xem hết Thành lập công ty nào dễ nhất? 

Tham gia nhóm: Vĩnh Long quê tôi nhé!!

 

4.9/5 - (237 bình chọn)

Công ty TNHH Kế Toán Vạn Phúc

Dịch vụ thành lập công ty tại vĩnh long
icon zalo
0823 369 333 gọi điện thoại
Scroll to Top