THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN năm 2024: Khái niệm, hồ sơ, thủ tục và ai được phép thành lập? hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé:

Công ty TNHH 2 thành viên

Để thực hiện THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN thì hãy cũng Kế toán Vạn Phúc tìm hiểu Công ty TNHH 2 thành viên là gì? đặc điểm như thế nào

Công ty TNHH 2 thành viên: là 1 tổ chức kinh tế – Doanh nghiệp có từ 2 đến tối đa 50 thành viên với các đặc điểm như sau:

 • Tránh nhiệm hữu hạn: Các thành viên chịu trách nhiệm tối đa với số vốn cam kết góp vào công ty
 • Tư cách pháp nhân: Công ty TNHH 2 thành viên có tư cách pháp nhân riêng
 • Phát hành cổ phiếu: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên KHÔNG được phát hành cổ phiếu để huy động vốn
 • Các phương thức huy động vốn: góp vốn, phát hành trái phiếu, vay vốn, nhận viện trợ …

Như vậy, để thực hiện THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN bạn cần có từ 2 thành viên trở lên cùng góp vốn thành lập công ty.

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Để hoàn thành THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN thì 1 bộ hồ sơ đúng mẫu và điền thông tin đúng quy định rất quan trọng

Quy định hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi thực hiên thủ tục được quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Bộ biểu mẫu theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT
ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Biểu mẫu:

– Phụ lục I-3 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN.docx

– Phụ lục I-6 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

– Phụ lục I-10 DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT-NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN

– ĐIỀU LỆ CTY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Tải trọn bộ: Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Xem thêm: So sánh công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên

Như vậy, Kế toán Vạn Phúc đã giúp bạn tìm hiểu về hồ sơ trong THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN được chia thành 3 bước như sau:

Bước 1: Tư vấn thông tin và lên hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên 

Tại đây bạn sẽ được tư vấn về các thông tin về: ý nghĩa, tác động gì với thuế và kinh doanh

 • Tên công ty TNHH 2 thành viên: quy đinh và cách đặc tên hay
 • Chủ sở hữu công ty: Các trường hợp không được pháp thành lập doanh nghiệp
 • Địa chỉ công ty: Yêu cầu như thế nào? Địa chỉ nào không được phép thành lập công ty. Địa chỉ thuê cần có gì để chứng minh?
 • Vốn điều lệ công ty: Tác động như thế nào với thuế? Khi nào và có cần nộp vào tài khoản công ty không?
 • Ngành nghề kinh doanh chính và các ngành phụ: Ngành nghề công ty có điều kiện không?

Chuẩn bị hồ sơ dựa trên các thông tin đã thống nhất với khách hàng khi tư vấn THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

 • CCCD/ Hộ chiểu: Công chứng còn hiệu lực của các thành viên
 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên
 • Danh sách thành viên góp vốn khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên
 • Giấy ủy quyền để thay chủ doanh nghiệp làm việc với sở kế hoạch
Chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Bước 2: Ký và nộp hồ sơ để thực hiện THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN với sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Trình ký hồ sơ: Tận nơi theo yêu cầu của khách hàng
 • Nộp hồ sơ: tại sở kế hoạch và đầu tư
 • Nộp lệ phí: Lệ phí thành lập công ty TNHH 2 thành viên và lệ phí bố cáo điện tử

Bước 3: Nhận giấy phép và bàn giao khách hàng

Bước cuối cùng của THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN là nhận giấy phép và đăng ký các dịch vụ cần thiếu

Các hồ sơ sẽ được giao tận nơi khách hàng và không phát sinh thêm bất kỳ chi phí gì

Xem thêm: Các việc cần làm sau khi thành lập công ty

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trọn gói – giá rẻ – nhanh chóng

Ai không được thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Ai không được thành lập công ty TNHH 2 thành viên? Các trường hợp không được phép thành lập công ty? đây là 1 thao tác kiểm tra rất quan trọng mà đôi khi nhiều đơn vị không tư vấn cho khách hàng khi thực hiện THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Tất cả các công dân có từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự đều có thể thành lập công ty Ngoại trừ:

 • Cán bộ, công chức, viên chức … : Đây là trường hợp cấm thành lập doanh nghiệp
 • Sĩ quan và những người làm việc chính thức trong Quân đội nhân dân: Cũng không được thành lập doanh nghiệp
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước
 • Người chưa thành niên; Hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lục hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự
 • Tổ chức bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động
 • Mỗi người chỉ làm chủ 1 doanh nghiệp tư nhân

Xem nguyên văn tại Điều 17 và Điều 88 Luật doanh nghiệp 2020

Xem thêm: Độ tuổi và các trường hợp được phép thành lập doanh nghiệp

Sau khi xem xong, bạn có để điều kiện thành lập doanh nghiệp không? Nếu đủ hãy liên hệ ngay Kế toán Vạn Phúc để được tư vấn THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Dịch vụ Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên mất bao lâu

Kế toán Vạn Phúc – Đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán và thành lập doanh nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiêm sẽ giúp bạn hoàn thành THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN nhanh chóng với chi phí tốt nhất.

Dịch vụ Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên mất bao lâu:

 • 3 ngày: Đăng ký kinh doanh thành công và có giấy phép kinh doanh
 • 7 ngày: Có thể xuất hóa đơn cho khách hàng

Bảng giá Thành lập công ty TNHH 2 thành viên:

Dịch vụ – THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Xem thêm: Thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Tơi đây là hết bài viết THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN. Tuy nhiên doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ khai thuế dù có hay không có phát sinh.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói – giá rẻ

Kế toán Vạn Phúc – Uy tín – Chuyên nghiệp – Nhanh chóng

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

 Kế toán Vạn Phúc còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp khác như:

Hãy liên hệ ngay với Kế toán Vạn Phúc để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí về dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Vĩnh Long!

Kế toán Vạn Phúc là người BẠN đồng hành cùng bạn Khởi nghiệp và phát triển sự nghiệp

4.9/5 - (228 bình chọn)

Công ty TNHH Kế Toán Vạn Phúc

Dịch vụ thành lập công ty tại vĩnh long
icon zalo
0823 369 333 gọi điện thoại
Scroll to Top