Công ty một thành viên

Công ty một thành viên

Công ty một thành viên là gì? Bạn muốn 1 mình thành lập công ty? vậy đây là bài viết cho bạn. Chúng tôi sẽ đề cập đến bạn 2 loại hình công ty một thành viên. đặc điểm và sự khác nhau của chúng

cty là gì

Cty là gì

Cty là gì 6 lý do thành lập Cty phổ biến và vi sao Công ty TNHH là loại hình cty phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam bạn nên biết!

DN LÀ GÌ?

DN là gì

DN là gì? DN là viết tắt của từ Doanh nghiệp: Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh được thành lập và quản lý của nhà nước. Có 5 loại hình DN ở Việt Nam

Thống kê doanh nghiệp tháng 2 năm 2023

Thống kê doanh nghiệp tháng 2 năm 2023

Thống kê doanh nghiệp tháng 2 năm 2023 là tổng hợp các số liệu của sở kế hoạch và đầu tư công bố chính thức về tình hình đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Thành lập mới, tạm ngưng, quay lại hoạt động và giải thể.

Học ngành gì? Marketing

Học ngành gì? Marketing

Học ngành gì? Marketing: sẽ giúp các bạn hiểu 1 số ý chính khi bạn đang phân vân không biết học ngành ghì? Nghề marketing là gì? có tương lai không mà đi đầu cũng nghe?

Công ty có pháp nhân riêng là gì?

Có pháp nhân riêng

Có pháp nhân riêng là gì? Vai trò và ý nghĩa trong công ty? các loại hình công ty nào có pháp nhân và ý nghĩa thực tiễn trong công ty TNHH là gì?