Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định là số vốn tối thiểu để thành lập công ty đối với 1 số ngành nghề có điều kiện.

Đối với 1 số ngành nghề đặc thù thì việc có 1 số vốn nhất định (tối thiểu) để hoạt động và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Theo luật doanh nghiệp 2020 không còn tách riêng các điều kiện về vốn pháp định mà gọi chung là ngành nghề có điều kiện. Khi đăng ký ngành nghề có điều kiện. Doanh nghiệp phải thực hiện xin giấy phép con – Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bao gồm về: Vốn, Cơ sở vật chất, Bằng cấp …

Nếu ngành nghề bạn kinh doanh cần Vốn pháp định: Vậy số vốn điều lệ đăng ký thành lập công ty phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định.

Vốn pháp định là gì? và khác gì vốn điều lệ? Xem tiếp phần 2 so sánh Vốn điều lệ và Vốn pháp định là như thế nào?

Tham khảo: Tra cứu ngành nghề có điều kiện

Vốn pháp định là gì?
Vốn pháp định là gì?

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Vốn điều lệ và vốn pháp định

Để hiểu hơn về Vốn pháp định là gì hãy cùng kế toán Vạn Phúc so sánh vốn pháp định và vốn điều lệ

Khái niệm vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

Phân loại vốn điều lệ:

  • Theo loại hình doanh nghiệp:
    • Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh: Vốn điều lệ là tổng mệnh giá phần vốn góp của các thành viên.
    • Công ty cổ phần: Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty.

Vai trò của vốn điều lệ:

  • Thể hiện tiềm lực tài chính của doanh nghiệp: Vốn điều lệ càng cao, thể hiện tiềm lực tài chính của doanh nghiệp càng mạnh, khả năng thanh toán các khoản nợ và huy động vốn đầu tư càng cao.
  • Là cơ sở để xác định tỷ lệ sở hữu, quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên, cổ đông: Tỷ lệ sở hữu của mỗi thành viên, cổ đông được xác định dựa trên tỷ lệ phần vốn góp hoặc số lượng cổ phần họ nắm giữ.
  • Là cơ sở để xác định năng lực kinh doanh của doanh nghiệp: Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu doanh nghiệp phải có mức vốn điều lệ tối thiểu nhất định.
  • Là cơ sở để thu hút đầu tư: Vốn điều lệ cao thể hiện sự cam kết của các thành viên, cổ đông đối với doanh nghiệp, thu hút nhà đầu tư tiềm năng.

Vậy khác biệt giữa vốn điều lệ và Vốn pháp định là gì?

So sánh Vốn điều lệ và vốn pháp định

VỐN PHÁP ĐỊNH VỐN ĐIỀU LỆ
ÁP DỤNG NGHÀNH NGHỀ CÓ ĐIỀU KIỆN TẤT CẢ CÁC DOANH NGHIỆP
Ý NGHĨA SỐ VỐN TỐI THIỂU ĐỂ PHÒNG TRÁNH RỦI RO SỐ VỐN GÓP VÀO CỦA CHỦ SỞ HỮU
MÚC GÓP VỐN QUY ĐỊNH CỤ THỂ THEO TỪNG LĨNH VỰC KHÔNG CÓ SỐ VỐN TỐI THIỂU HAY TỐI ĐA

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói

Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Dưới đây là các ngành nghề yêu cầu về Vốn pháp định là số vốn tối thiểu phải có. Tuy nhiên số vốn pháp định có thể thay đổi theo thời gian (quy định mới) nên các bạn tham khảo theo luật của sở ngành mới nhất để đảm bảo chính xác nhất

STT Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định là số vốn tối thiểu cần có
1 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam)
2 Bán lẻ theo phương thức đa cấp
3 Sở Giao dịch hàng hóa
4 Thành viên môi giới của Sở Giao dịch hàng hóa
5 Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch hàng hóa
6 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng
7 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt
8 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh
9 Thành lập trường đại học tư thục
10 Thành lập Phân hiệu trường đại học tư thục
11 Thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục
12 Thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
13 Thành lập cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài
14 Thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài
15 Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài
16 Thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài
17 Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động
18 Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài
19 Vận chuyển hàng không quốc tế
20 Vận chuyển hàng không nội địa
21 Kinh doanh cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không quốc tế
22 Kinh doanh cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không nội địa
23 Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga hành khách
24 Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga, kho hàng hóa
25 Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu tại cảng hàng không, sân bay
26 Kinh doanh hàng không chung
27 Kinh doanh vận tải biển quốc tế
28 Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động
29 Kinh doanh dịch vụ việc làm
30 Thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp
31 Thành lập trường trung cấp
32 Thành lập trường cao đẳng
33 Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
34 Ngân hàng thương mại
35 Ngân hàng chính sách
36 Ngân hàng hợp tác xã
37 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
38 Công ty tài chính
39 Công ty cho thuê tài chính
40 Tổ chức tài chính vi mô
41 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn
42 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường
43 Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
44 Doanh nghiệp hoạt động mua, bán vàng miếng
45 Tổ chức tín dụng hoạt động mua, bán vàng miếng
46 Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe
47 Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe
48 Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh
49 Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh
50 Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh
51 Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh
52 Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe
53 Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí (Bảo hiểm nhân thọ)
54 Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí(Bảo hiểm nhân thọ)
55 Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe
56 Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua Biên giới (Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài)
57 Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua Biên giới (Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài)
58 Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe
59 Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe
60 Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe
61 Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm
62 Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm
63 Tổ chức bảo hiểm tương hỗ
64 Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
65 Môi giới chứng khoán
66 Tự doanh chứng khoán
67 Bảo lãnh phát hành chứng khoán
68 Tư vấn đầu tư chứng khoán
69 Quản lý quỹ
70 Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên bù trừ trực tiếp
71 Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên bù trừ chung
72 Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán
73 Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với ngân hàng thương mại
74 Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài
75 Cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán (Ngân hàng thanh toán)
76 Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
77 Dịch vụ kiểm toán (chỉ đối với công ty TNHH kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài)
78 Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới
79 Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
80 Đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino
81 Kinh doanh đặt cược đua ngựa
82 Kinh doanh đặt cược đua chó
83 Thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế
84 Nhập khẩu phế liệu
85 Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh (dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02kg)
86 Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế (dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02kg)
87 Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông
88 Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông
89 Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện
90 Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo).
91 Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện
92 Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh
93 Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”
94 Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
95 Thành lập nhà xuất bản
96 Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
97 Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
98 Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch ra nước ngoài
99 Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch quốc tế đến việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài
100 Kinh doanh dịch vụ phát hành và phổ biến phim

Như vậy, Kế toán Vạn Phúc đã tổng hợp Vốn pháp định là gì? Khác biệt và các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định mới nhất.

Kế toán Vạn Phúc – Uy tín – Chuyên nghiệp – Nhanh chóng
Kế toán Vạn Phúc – Uy tín – Chuyên nghiệp – Nhanh chóng

Kế toán Vạn Phúc – Uy tín – Chuyên nghiệp – Nhanh chóng

 Kế toán Vạn Phúc còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp khác như:

Hãy liên hệ ngay với Kế toán Vạn Phúc để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí về dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Vĩnh Long!

Kế toán Vạn Phúc là người BẠN đồng hành cùng bạn Khởi nghiệp và phát triển sự nghiệp

4.9/5 - (179 bình chọn)

Công ty TNHH Kế Toán Vạn Phúc

Dịch vụ thành lập công ty tại vĩnh long
icon zalo
0823 369 333 gọi điện thoại
Scroll to Top